Klasik Müziğin Bebekler Üzerindeki Etkisi

Müziğin tarihi neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. İlkel topluluklar doğa seslerini taklit ederek müzik yapmaya başlamıştır. Daha sonra tanrı ve inanç sisteminin gelişmesi ile müzik dini ritüellerin vazgeçilmez bir unsuru olmuştur. Orta çağa gelindiğinde ise tek sesli müzikten çok sesli müziğe evirilen kilise müziği, bugün batılı anlamda klasik müzik dediğimiz yapıya ulaşmıştır. Gerek tarihsel süreci gerekse çok sesli yapısı klasik müziği etkili bir müzik türü olarak karşımıza çıkarır. Her yaştan insanı etkileyen klasik müziğin bebekler üzerindeki etkisi de yabana atılacak cinsten değildir doğrusu. İlk olarak zihinsel etkiden bahsetmek gerek. Bildiğin gibi bebeklik süreci zihinsel gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. Süreçte beyindeki sinir hücrelerinin sayısı çok büyük bir ivme ile artar, belli bir süreçten sonra azalır ve durma noktasına gelir. Bebekler bu dönemde ne kadar çok şey ile etkileşime girerse sinir bağları o oranda çeşitli ve güçlü olur. Klasik müziğin hem melodi hem de harmoni yapası pek çok sinir hücresini uyarır. Bebeklerin ürerinde zihinsel olarak büyük faydalar sağlayan klasik müzik onların daha sonraki süreçte gelişecek zihinsel fonksiyonlarını hızlandırır ve güçlendirir. Sosyal olarak da bebeklerin gelişiminde klasik müziğin etkisi oldukça büyüktür. Bebeklik süreci büyük oranda gözlem yaparak geçer. Sosyal gelişimde etkili olan bu gözlem daha sonra ihtiyaç duyulan yetilerin ilk tohumlarını atmaktadır. Klasik müziğin fonksiyonu ise hem müziğin sosyal bir ürün olması hem de sosyallik yaratması bakımından önemlidir. Örneğin bir klasik müzik orkestrasının ne kadar büyük olursa olsun uyum içerisinde müzik yapması, gözlem yapan çocuğun zihninde çok yönlü etkiler bırakır. Öte yandan farklı sazlardan gelen farklı notların bir uyum oluşturması, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi farklı insanların uyum içerisinde yaşamalarını yansıtmaktadır. Bebeklerin zihninde bu uyum kendine bir yer bulur. Son olarak psikolojik etkiden bahsetmek gerekirse klasik müziğin sakinleştirici ve dinginleştirici etkisi elbette bebeklere de pozitif etki etmektedir. Çok sık hastalanan, gaz sancısı, yüksek ateş gibi problemlerle boğuşan bebeklerin bulundukları ortam ne kadar rahatlatıcı olursa psikolojik gelişimleri de o oranda olumlu etkilenir. Klasik müzik de bebeklerin rahatlaması için en uygun müzik türüdür. Klasik müziğin bebeklerin psikolojik gelişimi için daha pek çok faydası vardır. Özetle klasik müziğe maruz kalan bebeklerin hem zihinsel hem sosyal hem de psikolojik olarak daha sağlıklı geliştiğini söylemek gerekir.

Behzat Usta